Toch nog samen……

Toch nog samen……

Middelstum, oktober 2017

 

Geachte patiënten,

 

Al  in 2010 waren er gesprekken om de praktijken van Middelstum en Stedum onder één dak te brengen. En in 2013 was het de bedoeling om beide praktijken in Middelstum over te dragen aan één opvolger, echter onverwacht kwam dit niet tot stand.

Met het Gezondheidscentrum Het Hogeland zijn we in het Hippolytushoes met genoeg ruimte doorgegaan en er is hard gewerkt om voor de praktijk en de apotheek het kwaliteitskeurmerk te verkrijgen. Sinds juni zijn we nu DEKRA gecertificeerd.

En toch gaan beide praktijken in Middelstum binnenkort samen….

Op 1 januari 2018 neemt Ryanne Addink mijn praktijk over en verleent de zorg vanuit haar eigen locatie aan het Concordiaplein.

Jammer voor het Hippolytushoes waar we de laatste jaren een prima plek hebben gehad. Het staat los van de onduidelijkheid rondom het voortbestaan van het Hippolytushoes en ik heb onveranderd alle vertrouwen in een toekomst voor ons verzorgingshuis.

Zelf stop ik na 29 jaar als huisarts in Middelstum om te genieten van mijn pensioen. Het verheugt mij dat mijn collega Raiza Williams als vertrouwd gezicht bij het Gezondheidsplein doorgaat.

Ik bedank u voor het in mij gestelde vertrouwen en houd u op de hoogte van de veranderingen.

Mede namens alle medewerkers van de Huisartsenpraktijk en het Gezondheidscentrum,

met vriendelijke groet,

 

Henk-Han Muurling