Groninger Huisartsen Coöperatie

Groninger Huisartsen Coöperatie

De praktijk is aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie.logo-GHC

Dit geldt ook voor onze diëtiste en medisch pedicure.

Naast de patiënten met Diabetes worden nu ook patiënten met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekte in kaart gebracht en gecontroleerd met tevens  bloed- en urineonderzoek.

Dit spreekuur wordt uitgevoerd door onze praktijkverpleegkundige Marjan van Hal op dinsdag en donderdag. Zij is hiervoor opgeleid en krijgt ondersteuning en begeleiding van de huisartsen.

U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

 

 

Inmiddels hebben we ook de apparatuur voor longfunctieonderzoek en is het programma voor controle van patiënten met Astma/COPD in voorbereiding.