Groninger Huisartsen Coöperatie

De praktijk is aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie. Dit geldt ook voor onze diëtiste en medisch pedicure.

Naast de patiënten met Diabetes worden nu ook patiënten met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekte in kaart gebracht en gecontroleerd met tevens bloed- en urineonderzoek.

Dit spreekuur wordt uitgevoerd door onze praktijkverpleegkundige Marjan van Hal op dinsdag en donderdag. Zij is hier voor opgeleid en krijgt ondersteuning en begeleiding van de huisartsen. U wordt hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Inmiddels hebben we ook de apparatuur voor longfunctie onderzoek en is het programma voor controle van patiënten met Astma/COPD  in voorbereiding.